Ortopodología

Un cop realitzats els estudis biomecànics i les anàlisis de la marxa, es confecciona un motlle dels peus del pacient amb les correccions necessàries i específiques de cada alteració.

Posteriorment al nostre taller es seleccionen els materials adequats i es realitzen els suports plantars que corregiran o pal · liaran les alteracions detectades.

El resultat d'aquest procés de fabricació, és l'obtenció de plantilles i elements ortèsics personalitzats d'acord amb les necessitats de cada individu.